John F. Kennedysingel 25, 6074 AG Melick

Voor peuters en oudere kinderen

Op de JF Kennedysingel gaan de peuters naar het peuterarrangement en de kinderen vanaf vier jaar naar buitenschoolse opvang de Rabbits in het gebouw van Basisschool de Achtbaan. Fietsen, rennen, basketballen, voetballen of andere groepsspellen. Dat kan allemaal op de buitenschoolse opvang in Melick. Oudere kinderen kunnen op het naastgelegen veld voetballen. Regelmatig gaan de kinderen, onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers, naar het tegenoverliggende park met speeltoestellen. 

Er zijn drie groepen in de buitenschoolse opvang. Het peuterarrangement maakt gebruik van de ruimte waar ook de jongste buitenschoolse opvang-kinderen gebruik van maken, alsmede de grof-motorische ruimte en de buitenruimte. Welke leeftijd je kind ook heeft, er is altijd speelgoed dat bij zijn of haar leeftijd aansluit. Naast het vrij spelen wordt aan de kinderen van de buitenschoolse opvang regelmatig workshops aangeboden zoals kleien, naald en draad en allerlei sporten. Er is ook een eigen moestuin, de Rebbitshaof, die samen met de kinderen verzorgd wordt. Groente, fruit, en kruiden. Samen zaaien, poten, planten, onkruid wieden, schoffelen, harken en water geven. En vooral: zien hoe alles groeit. 

 

BSO & Peuterarrangement

Ons adres is:
John F. Kennedysingel 25, 6074 AG Melick

Ons telefoonnummer is:
0475 – 50 50 50 (keuze 3 daarna keuze 1)

Registratienummer van de buitenschoolse opvang:
LRK: 106716608

Registratienummer van het peuterarrangement :
LRK: 279706467