Inschrijven of een keertje komen kijken?

Je kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in de dagopvang, peuterarrangement of de buitenschoolse opvang vergroot de kans dat we bij Leef Kind kunnen voorzien in je vraag. Inschrijven voor de dagopvang is al mogelijk vanaf het moment dat je een kindje verwacht. Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan al vanaf de leeftijd van 2 jaar als je al weet naar welke basisschool je kind tegen die tijd gaat. Peuters kun je gedurende het hele jaar aanmelden bij ons peuterarrangement. Ze worden geplaatst in volgorde van aanmelding, mits ze minimaal 2 jaar zijn. Indien je jouw kind wilt inschrijven voor het peuterarrangement (PA) gelieve het document PA Keuzeformulier vooraf door te lezen. Dit formulier kun je vinden in downloads.