Lekker peuter zijn

Heerlijk peuter zijn; er is geen betere plek dan het peuterarrangement. hier komt je peuter om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Met leeftijdsgenootjes liedjes zingen, spelletjes doen of knutselen. er is hier van alles te beleven!

Welkom in de groep..

Er zitten maximaal 15-16 peuters in een groep op het peuterarrangement. In zo’n groep zijn altijd twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij voelen de peuters goed aan en organiseren activiteiten die bij ze passen. Je kind komt minimaal twee keer in de week naar het peuterarrangement. Spelenderwijs krijgen ze taal aangeboden en worden ze uitgedaagd zelf taal te gebruiken.

Intake, wennen & eindgesprek

Voor je kind in de groep komt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Dat is een gesprek tussen jou als ouder/verzorger en de coördinator. Het gaat over de situatie van je kind en over jullie gezin. Alle informatie die van belang is om het kind zo goed mogelijk op te vangen, wordt besproken. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de groep waar je kind geplaats wordt. Voor je kind definitief op de groep komt, kan hij of zij eens samen met de ouder komen kijken en in overleg een ochtend oefenen. 

Goede communicatie over het welzijn van je kind vinden wij heel belangrijk. Bij het halen en brengen hebben onze pedagogisch medewerkers tijd om eventuele bijzonderheden met jou te bespreken. Je kunt ook een afspraak maken om op een rustig moment wat zaken te bespreken. Voor je kind het peuterarrangement verlaat om naar de basisschool te gaan, nodigen we je uit voor een eindgesprek. Daarin hebben we het over de ontwikkeling van je kind.

Voor en Vroegschoolse Educatie

Peuters (VVE-peuters) van het peuterarrangement die door allerlei omstandigheden wat meer begeleiding nodig hebben, komen voor extra ondersteuning minimaal 3 dagdelen van 4 uur naar de opvang. Dat is per locatie verdeeld over vier dagdelen. Alle peuters worden extra gestimuleerd, maar peuters met een VVE -indicatie worden binnen de extra dagdelen nog meer gestimuleerd in hun ontwikkeling door begeleiding van de tutor en door extra aandacht van de pedagogisch medewerker. Op het consultatiebureau wordt bepaald of je kind een VVE-indicatie krijgt. Natuurlijk word je ook uitgelegd waarom dat zo is. Lees hier gerust eens ons VE-Beleid.