Plaatsingsbeleid

In- en uitschrijven.

Inschrijven.

Aanmelden als nieuwe ouder is mogelijk door online in te schrijven via onze website www.leefkind.nl.  Aanmelden van een broer of zus dient u via het ouderportaal Kindplanner te doen.

Na online inschrijven ontvangt u per email een bevestiging dat de inschrijving in goede orde is ontvangen.

Wachtlijstbeleid.

Aanvragen met een startdatum langer dan 6 maanden plaatsen wij op onze wachtlijst.

Aanvragen met een startdatum binnen 6 maanden plaatsen wij op basis van ons wachtlijstbeleid. Dit wil zeggen dat wij de aanvragen rangschikken in onderstaande volgorde:

  1. Doorstroom KDV-> BSO-opvang
  2. Broer/zus
  3. Wijzigingen op bestaande contracten
  4. Nieuwe aanmeldingen

Wij kunnen geen uitspraak doen over uw plek op de wachtlijst. Onze wachtlijsten worden wekelijks bekeken. 

Zodra er een plek vrij is voor opvang ontvangt u per e-mail een contract met het verzoek dit digitaal te ondertekenen.
Zorg dat u het contract tijdig ondertekend, hiermee wordt de plaatsing van uw kind definitief. Tevens verklaart u door de ondertekening akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de geldende Arrangementen en Tarieven. 

Voor overige vragen kunt u mailen naar contracten@leefkind.nl .

Intake.

In het intakegesprek komen allerlei zaken aan de orde aangaande het kind, zoals dagritme, dieet, voedingstijden, opvoedingsideeën van de ouders, bijzonderheden en zaken die de ouders mee moeten nemen. De teamleider van de locatie zal hiervoor met u een afspraak maken mits het contract door u is goedgekeurd. Uw kind kan voor plaatsing een dagdeel proefdraaien. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.

Uitschrijving.

Wilt u geen gebruik meer maken van de kinderopvang dient u het contract, met inachtneming van een maand opzegtermijn, zelf te beëindigen in het ouderportaal Kindplanner.