Plaatsingsbeleid

In- en uitschrijven

Inschrijven.

Aanmelden is mogelijk door online in te schrijven via onze website www.leefkind.nl.  Na online inschrijven ontvangt u per mail een bevestiging dat de inschrijving in goede orde is ontvangen. Uw inschrijving wordt samen met de planning bekeken en u ontvangt van de administratie een e-mailbericht met inachtneming van een maand inschrijftermijn. U ontvangt tijdig per mail een contract voor de afgenomen kinderopvang met het verzoek dit digitaal te ondertekenen. Met het ondertekenen van het contract verklaart u als ouder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de geldende Arrangementen en tarieven.

Intake.

In het intakegesprek komen allerlei zaken aan de orde aangaande het kind, zoals dagritme, dieet, voedingstijden, opvoedingsideeën van de ouders, bijzonderheden en zaken die de ouders mee moeten nemen. De coördinator van de locatie zal hiervoor met u een afspraak maken. Uw kind kan voor plaatsing een dagdeel proefdraaien. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.

Ouderbijdrage.

Bij inschrijving van een kind wordt eenmalig €15,00 inschrijfgeld per factuur in rekening gebracht.

Uitschrijving.

Wilt u geen gebruik meer maken van de kinderopvang dan moet u dit schriftelijk per mail, gericht aan contracten@leefkind.nl kenbaar maken met inachtneming van een maand opzegtermijn.