Plaatsingsbeleid

In- en uitschrijven.

Inschrijven.

Aanmelden is mogelijk door online in te schrijven via onze website www.leefkind.nl.  Na online inschrijven ontvangt u per email een bevestiging dat de inschrijving in goede orde is ontvangen.

In deze bevestigingsmail leest u hoe wij uw inschrijving verder afhandelen. De minimale inschrijftermijn is 4 weken.
Binnen deze inschrijftermijn ontvangt u per email een contract voor de afgenomen kinderopvang met het verzoek dit digitaal te ondertekenen.

Zorg dat u het contract tijdig ondertekend, hiermee wordt de plaatsing van uw kind definitief.
tevens verklaart u door de ondertekening akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de geldende Arrangementen en Tarieven. 

Wachtlijstbeleid.

Wij plaatsen op basis van ons wachtlijstbeleid. Dit wil zeggen dat wij de aanvragen rangschikken in onderstaande volgorde:

  1. Doorstroom KDV-> BSO-opvang
  2. Broertjes/zusjes
  3. Wijzigingen op bestaande contracten
  4. Nieuwe aanmeldingen

Hierdoor kunnen wij geen uitspraak doen over uw plek op de wachtlijst. Onze wachtlijsten worden wekelijks bekeken.

Voor overige vragen kunt u mailen naar contracten@leefkind.nl .

Intake.

In het intakegesprek komen allerlei zaken aan de orde aangaande het kind, zoals dagritme, dieet, voedingstijden, opvoedingsideeën van de ouders, bijzonderheden en zaken die de ouders mee moeten nemen. De teamleider van de locatie zal hiervoor met u een afspraak maken. Uw kind kan voor plaatsing een dagdeel proefdraaien. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.

Uitschrijving.

Wilt u geen gebruik meer maken van de kinderopvang dan moet u dit schriftelijk per mail, gericht aan contracten@leefkind.nl kenbaar maken met inachtneming van een maand opzegtermijn.