Samen met school

Wij organiseren in opdracht van het schoolbestuur voor de basisschool Hubertus in Herten en basisschool de Achtbaan in Melick  het overblijven van kinderen op school. Hier werken wij met vrijwilligers die onder supervisie van een pedagogisch medewerker staan. Het overblijven is een onderdeel van de schooldag van kinderen en daarom maken wij gebruik van het beleid van school. We vinden het belangrijk dat kinderen met dezelfde normen en waarden omgaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd.  Tijdens het overblijven, blijven wij in het schoolgebouw waarbij wij het van essentieel belang vinden dat er een goede samenwerking is tussen de basisschool en Leef Kind. Kinderen nemen zelf een lunchpakket mee.   

Als u gebruik wilt maken van het overblijven op de basisschool, dient u zich aan te melden via isy-school. U ontvangt hiervoor een inlogcode van de basisschool. U kunt via ISY-school overblijftegoeden voor uw kind aankopen. De school heeft de prijs van het overblijven vastgesteld. 

Spelen en ontdekken

Het overblijven op school wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en vrijwilligers. De vrijwilligers worden aangestuurd en krijgen instructies en begeleiding van de coördinator.

Bij de basisscholen Hubertus in Herten, St.Theresia in Boukoul en de Achtbaan in Melick is er tussen schoolse opvang op school. Het aan- en afmelden gaat via de inlog van Isy van de basisschool. De betaling voor de tussen schoolse opvang verloopt via Isy (Ideal)