Samen met school

Om het overblijven op scholen deel uit te laten maken van de schooldag houden wij rekening met het beleid van school. Om verwarring te voorkomen, vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens het overblijven met dezelfde normen en waarden omgaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd. Ook al is het vrije tijd, je kind blijft in hetzelfde gebouw en de duidelijke afspraken en samenwerking tussen de school en het overblijven zijn essentieel. Eerst gaan we gezellig met zijn allen aan tafel om wat te eten en te drinken. Je kind neemt zelf een lunchpakket mee. Na het eten spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. Wij organiseren in opdracht van het schoolbestuur voor diverse scholen in de regio het overblijven van kinderen op school. Het aan- afmelden en betalingen gaat via de inlogpagina Isy van de basisschool. 

De tussenschoolse opvang wordt alleen geboden op  school in Melick en Herten en uitgevoerd door vrijwilligers die onder supervisie staan van een pedagogisch medewerker van Leef Kind. Als u gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang op de basisschool, dient u zich aan te melden via isy-school. U ontvangt hiervoor een inlogcode van de basisschool. U kunt via ISY-school overblijftegoeden voor uw kind aankopen. Het schoolbestuur bepaalt het tarief dat u betaalt voor het overblijftegoed (voor 2022: €2,50). Daarnaast betaalt u per i-Dealbetaling administratiekosten aan ISY-school (voor 2022: €0,50). Wij ontvangen een vergoeding voor het organiseren van de tussenschoolse opvang en de inzet van de vrijwilligers en ons personeel. Daarnaast betalen wij ook administratiekosten aan ISY-school. 

Spelen en ontdekken

Het overblijven op school wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en vrijwilligers. De vrijwilligers worden aangestuurd en krijgen instructies en begeleiding van de coördinator.

Bij de basisscholen Hubertus in Herten, St.Theresia in Boukoul en de Achtbaan in Melick is er tussen schoolse opvang op school. Het aan- en afmelden gaat via de inlog van Isy van de basisschool. De betaling voor de tussen schoolse opvang verloopt via Isy (Ideal)