Oudercommissie

Leef Kind zoekt enthousiaste ouders!!! Dagelijks heb jij contact met één van de pedagogisch medewerkers op de groep. Je zult vast wel eens denken, hé maar dat kan anders! Denk jij in mogelijkheden en vind je het leuk om mee te denken over kwaliteitsverbetering?  Meldt je vandaag nog aan!!!  oudercommissie@leefkind.nl 

De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders, dat doen zij door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en de opvang van de kinderen. Je denkt en praat mee over bijvoorbeeld de arrangementen en tarieven, het pedagogisch beleid, beleid ten aanzien van voeding, veiligheid en opvoeding. Daarnaast helpt de oudercommissie mee met het organiseren van bepaalde festiviteiten zoals bijvoorbeeld de dag van de pedagogisch medewerker en eventueel andere festiviteiten.

De oudercommissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar op locatie of via Teams.