Altijd wat te beleven..

Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen kinderen voor school, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht. Op studiedagen is opvang natuurlijk ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang komt je kind bij van een drukke dag. Eerst met iedereen aan tafel wat drinken en daarna lekker spelen. Vrijwel alles mag, niets moet, het is vooral leuk. Onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers kan je kind van alles doen. Knutselen, spelen, buiten ravotten: op de buitenschoolse opvang is altijd wat te beleven! 

De opvang & altijd bijpraten

De kinderen worden opgevangen in voor hen speciaal ingerichte ruimtes in groepjes met niet meer dan 20 kinderen. Minimaal 1 keer in de week kan je kind gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Je kind kan ook spelen bij een vriendje of naar sport of muziek gaan. Wij zien erop toe dat het allemaal precies loopt zoals bedoeld. Daarover maak je schriftelijke afspraken met onze pedagogisch medewerkers.

Goede communicatie is belangrijk voor het welzijn van je kind. Bij het halen en brengen vertelt onze pedagogisch medewerker je bijzonderheden, ook wat zij eventueel van de leerkracht op school hebben gehoord. Je kunt ook altijd een afspraak maken om op een rustig moment wat zaken te bespreken.

Eten, drinken & vervoer
Op schooldagen brengt je kind een lunchpakket mee voor tijdens de gezamenlijke lunch. Bij vakantieopvang is de lunch inbegrepen. Bij Leef Kind hebben we daarnaast eigen vervoer. Als kinderen met onze busjes naar school gebracht of opgehaald worden, wordt er een bijdrage per keer in rekening gebracht.

De kinderen worden opgevangen in voor hen speciaal ingerichte ruimtes in groepjes met niet meer dan 20 kinderen. Minimaal 1 keer in de week kan je kind gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Je kind kan ook spelen bij een vriendje of naar sport of muziek gaan. Wij zien erop toe dat het allemaal precies loopt zoals bedoeld. Daarover maak je schriftelijke afspraken met onze pedagogisch medewerkers.

Goede communicatie is belangrijk voor het welzijn van je kind. Bij het halen en brengen vertelt onze pedagogisch medewerker je bijzonderheden, ook wat zij eventueel van de leerkracht op school hebben gehoord. Je kunt ook altijd een afspraak maken om op een rustig moment wat zaken te bespreken.

Eten en drinken & vervoer

Op halve en hele dagen brengt je kind een lunchpakket mee voor tijdens de gezamenlijke lunch. Bij Leef Kind hebben we daarnaast eigen busjes waarmee we de kinderen van en naar school brengen, als dat nodig is op de locatie waar je kind naar de buitenschoolse opvang gaat.