Oudercommissie

Jij praat mee

Bij Leef Kind vinden we het belangrijk dat je als ouder meepraat en -denkt over de opvang. We voeren dan ook een actief ouderbeleid. Naast het dagelijkse contact dat je met de pedagogisch medewerkers hebt, is er ook een oudercommissie actief.

Oudercommissie

Als lid van de oudercommissie praat en denk je mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de locatie. Ze komen vier keer per jaar bij elkaar en betekenen veel voor andere ouders. De leden van deze commissie zijn ouders die gebruikmaken van de kinderopvang, buitenschoolse opvang of peuterarrangement voor de opvang van hun kind(eren). De oudercommissie behartigt de belangen van ouder en kind. Daarnaast adviseert zij de directeur-bestuurder over alles wat direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van de opvang. Het is het doel van de oudercommissie om:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van Leef Kind, waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit
  • Het behartigen van de belangen van de ouders van Leef Kind bij de directie en het bestuur middels de oudercommissie.

De verdere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie (OC) staan beschreven in Huishoudelijk Regelement OC en in het Oudercommissie regelement. Deze regelementen liggen te allen tijde ter inzage op het centraal administratiekantoor. Vraag er gerust naar!

Heb je een vraag, op of aanmerken aan de oudercommissie? Of wil je ook meedenken en beslissen in de oudercommissie? Stuur een mail naar oudercommissie@leefkind.nl.