Oudercommissie

Als ouder praat u mee

Leef Kind voert een actief ouderbeleid. De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht en geeft adviesrecht op diverse onderwerpen.  Naast het dagelijkse contact met de pedagogisch medewerkers is er per regio (Swalmen en Roerstreek) een oudercommissie actief.

Oudercommissie

Als lid van de oudercommissie (OC) is de belangrijkste taak adviseren van Leef Kind, de OC denkt u mee over zaken zoals het bieden van verantwoorde opvang, voeding, veiligheid, openingstijden en de prijs van de kinderopvang. De leden van deze commissie zijn ouders die gebruik maken Leef Kind. De oudercommissie behartigt de belangen van ouder en kind.

Verdere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie (OC) staan omschreven in het oudercommissie reglement. Dit reglement ligt ter inzage op het hoofdkantoor, Gevaren 3 te Swalmen, vraagt er gerust naar.
Met vragen, op/en aanmerkingen kunt u zich ten allen tijden wenden tot de oudercommissie: oudercommissie@leefkind.nl

Oudercommissieleden

Vertegenwoordiging regio Swalmen
Renée Weerens (voorzitter)
Eva Nelissen 
Mariëlle Piette
Katja America
Gino Schoenmakers
Jolanda Jaspar
Denise Barendse

Vertegenwoordiging regio Roerstreek
Mariska Vossen (voorzitter)
Sanne van Vlodrop
Janet van Ek
Marijke Peters
Naima Ameziane
Elvera Dohmen

De oudercommissie is altijd op zoek naar gemotiveerde ouders die mee willen denken en meebeslissen in de oudercommissie. De oudercommissie vergaderd zo’n 4 keer per jaar, het kost niet veel van uw tijd, maar u kunt veel betekenen voor andere ouders.