Oudercommissie

Als ouder praat u mee..

De oudercommissie vertegenwoordigd de ouders van alle locaties van Leef Kind. De oudercommissie denkt positief kritisch mee en adviseert Leef Kind gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die te maken hebben met de opvang van de kinderen. 

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht voor elke kinderopvang. Die Wet geeft de oudercommissie advies- en instemmingsrecht op punten zoals openingstijden, prijswijzigingen, voedingsaangelegenheden en beleidsplannen. Daarnaast kan de de oudercommissie ook ondersteunen in het organiseren van themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de dag van de pedagogisch medewerker. 

Hoe werkt de oudercommissie

Voor Leef Kind is één oudercommissie actief. De leden van oudercommissie vergaderden ongeveer 4 keer per jaar met de leidinggevende van Leef Kind. De oudercommissie fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij vragen of opmerkingen hebben.

Hen je vragen, opmerkingen, wensen of ideeën? Dan horen wij dat graag! Je kunt via de mail contact opnemen met de oudercommissie.

Kom je ons versterken?

De oudercommissie is altijd op zoek naar nieuwe leden die mee willen denken en mee willen beslissen in de oudercommissie. Is dit iets voor jou, neem dan contact op met de oudercommissie.