Wensenregeling

Leef Kind staat voor goede en deskundige kinderopvang. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Signalen, kritiek of klachten worden te allen tijde serieus genomen. Wij hebben vanuit onze visie alleen een iets andere benadering van een klacht. Wij noemen een klacht een wens. Wij zijn namelijk in de veronderstelling dat een klacht eigenlijk een verborgen wens is. Heeft u een wens? Dan wordt er door de ontvanger een signaalformulier ingevuld. Wensen worden volgens de interne wensenregeling behandeld, klik hier om de wensenregeling te bekijken. Mocht u er niet uit komen met de pedagogisch medewerker of de teamleider, kunt u een wensenformulier downloaden of aanvragen via wensen@leefkind.nl. 

Klachtenjaarverslag 2023

Met ingang van 1 januari 2016 is er één landelijke geschillencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als ouders wensen hebben, kunnen ze die bespreken met een medewerker of met de teamleider van de groep. Komen ze er niet uit, dan kunnen ouders een schriftelijke wens indienen bij de kinderopvangorganisatie, volgens de interne wensenprocedure van de organisatie. Indien ouder en kinderopvangorganisatie er onderling niet uit komen, kan een geschil met ingang van 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang.