Klachten

Leef Kind staat voor goede en deskundige kinderopvang. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Signalen, kritiek of klachten worden te allen tijde serieus genomen. Er wordt door de ontvanger een signaalformulier ingevuld. Klachten worden volgens de interne klachtenregeling behandeld.

Met ingang van 1 januari 2016 is er één landelijke geschillencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met een medewerker of met de Raad van Bestuur. Komen ze er niet uit, dan kunnen ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie, volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. Indien ouder en kinderopvangorganisatie er onderling niet uit komen, kan een geschil met ingang van 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Registratieovereenkomst Geschillencommissie
Registratieverklaring Geschillencommissie