Medewerkers

Altijd vertrouwde gezichten

Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kinderopvang gerelateerd mbo of hbo-diploma en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uiteraard zijn ze geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang, zijn ze WE-geschoold, hebben ze kinder-EHBO en beheersen ze taalniveau F3. Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn met baby’s hebben een aanvullende opleiding afgerond. Elk kind krijg bij Leef Kind een mentor. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Zij brengt daar verslag van uit middels een persoonlijk gesprek, maar dit kan ook via het persoonlijke dagboek. Dat kun je lezen in het online ouderportaal Konnect.

Een hecht team

Onze medewerkers van ‘management en administratie’ ondersteunen en faciliteren de pedagogisch medewerkers. Leef Kind is daarmee zo georganiseerd dat onze pedagogisch medewerkers maximale aandacht aan uw kind kunnen geven. We besteden veel aandacht aan de opleiding en bijscholing van deze mensen.