Kindcentrum Sint Odiliënberg

“met elkaar” 

Sinds 10 december 2019 werken wij als partners samen binnen ons nieuwe gebouw. Eén gebouw waarin verschillende organisaties samenwerken met één missie: met elkaar stellen we het kind centraal. In ons Kindcentrum hebben vier verschillende organisaties een plek gekregen. Zij werken alle vier vanuit een eigen opdracht en doelstelling aan de groei en ontwikkeling van kinderen afkomstig uit de gemeente Roerdalen

Basisschool ’t Kempke, Leef Kind dagopvang, peuterarrangement en buitenschoolse opvang, Logopediepraktijk LOGOS en PSW Junior, organisatie voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen vormen samen Kindcentrum Sint Odiliënberg. BS ‘t Kempke, Leef Kind, PSW junior en LOGOS werken met elkaar vanuit één gemeenschappelijke visie zodat alle kinderen tot hun recht komen

“Wij laten kinderen ervaren dat zij zelf een onmisbaar aandeel hebben in de wijze waarop wij met elkaar omgaan. We werken er actief aan om kinderen op hun eigen niveau samen mee verantwoordelijk te maken voor een veilige en fijne werk-, leef- en speelomgeving in en rond het Kindcentrum.”

Ook vragen wij bezoekers van het Kindcentrum onze visie uit te dragen en daardoor te versterken. Wij delen de overtuiging dat juist daardoor een sfeer van samenwerken ontstaat, een sfeer waarin kinderen goed kunnen gedijen. Zo kan ieder kind, iedere medewerker, iedere ouder en iedere bezoeker op een prettige manier gebruik maken van alle mogelijkheden die ons Kindcentrum te bieden heeft

Kenmerkend voor Leef Kind is de drive om de zelfstandigheid van kinderen te versterken. 

Leef Kind is…

“De zelfversterker”

Onze medewerkers kennen het kind door en door en hebben oog en oor voor wat het elke dag opnieuw laat zien. Wij wachten af, kijken en luisteren naar de behoefte van het kind. Daar spelen we op in zonder vast te houden aan een vooraf ingenomen standpunt of opgelegde theorie, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige, mondige mensen die volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. We gebruiken erkende ontwikkelingsmethodes die passen bij de behoefte van het specifieke moment en situatie, wij noemen dat de “kindvolgende” – aanpak.

Wij maken dat waar door:

  • breed opgeleide, ervaren medewerkers met kennis van veelzijdige ontwikkelings-, en didactische methodes met een sensitieve en stimulerende houding. 
  • te zorgen voor een rustgevende en vertrouwde basis zodat kinderen het gebodene kunnen ontvangen en in zich opnemen, zodat ze hun talent en kracht kunnen ontwikkelen. 
  • een zo sterk mogelijke band met zijn of haar omgeving te creëren, het gezin/opvang/onderwijs/woonomgeving/verenigingen/zorg instanties.

Onze belofte aan ouders:

Opvangen. Volgen. Versterken.