Nieuws

Snoezelen in Melick

Snoezelen is het ervaren en waarnemen van selectief aangeboden zintuigelijke prikkels. Dat is een bijzondere ervaring voor je kind. Door samen te snoezelen kom je beter in contact met elkaar. Structureel snoezelen kan op veel fronten heel effectief zijn. Zo geven sommige ouders aan dat hun kind veel vrijer in het spel is geworden door de uitdaging die hij of zijn krijgt. Andere ouders merken dat hun kind rustiger is geworden of dat ze juist beter momenten van rust voor hun kind kunnen inruimen.

Net zoals ieder uniek is, betekent snoezelen voor ieder kind iets anders. Activeren, afremmen en zelfs het stimuleren van taal komen aan bod. Lekker relaxen, zonder gestoord te worden door anderen. Dat is snoezelen.

Als ouder van kinderen bij Leef Kind maak je gratis kennis met de snoezelruimte. Daarna kun je de ruimte voor een (half) uur of dag(deel) huren. Je kunt daarvoor gebruik maken van een 10-rittenkaart. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@leefkind.nl.