Nieuws

Uitreiking eerste certificaten

De pedagogisch medewerkers van Leef Kind in Swalmen zijn de eersten die een certificaat in ontvangst mochten nemen van de nieuwe training Werken met baby’s. Deze training werd als pilot aangeboden door Gilde School voor Pedagogiek.

Investeren in kwaliteit van medewerkers
6 dagdelen zijn de medewerkers in de avonduren aan de slag gegaan met de nieuwe training en met succes. Yvonne Vullers, kwaliteitsmanager en pedagogisch coach bij Leef Kind, legt uit waarom bijscholing voor de organisatie van groot belang is. “Kinderen ontwikkelen zich in fases met in iedere fase een andere behoefte. Baby’s hebben iets anders nodig dan dreumesen en peuters. Wij passen onze opvang hierop aan, door op te vangen, te volgen en te versterken. Onze pedagogisch medewerkers zijn, na het behalen van het certificaat, nog beter in staat om met liefde ‘klein te kijken’ naar een baby.”

Inspelen op behoeftes 
De Gilde School voor Pedagogiek is verheugd met de komst van dit nieuwe keuzedeel. “We zien dat in het bedrijfsleven steeds meer behoefte is aan mogelijkheden rondom het bijscholen van medewerkers”, aldus Adrienne Gijsen, die vanuit Gilde Opleidingen verantwoordelijk is voor de maatwerktrajecten. “Met de komst van deze nieuwe training kunnen we bedrijven helpen zich te onderscheiden door extra kwaliteit te bieden.”

Snoezelen in Melick

Snoezelen is het ervaren en waarnemen van selectief aangeboden zintuigelijke prikkels. Dat is een bijzondere ervaring voor je kind. Door samen te snoezelen kom je beter in contact met elkaar. Structureel snoezelen kan op veel fronten heel effectief zijn. Zo geven sommige ouders aan dat hun kind veel vrijer in het spel is geworden door de uitdaging die hij of zijn krijgt. Andere ouders merken dat hun kind rustiger is geworden of dat ze juist beter momenten van rust voor hun kind kunnen inruimen.

Net zoals ieder uniek is, betekent snoezelen voor ieder kind iets anders. Activeren, afremmen en zelfs het stimuleren van taal komen aan bod. Lekker relaxen, zonder gestoord te worden door anderen. Dat is snoezelen.

Als ouder van kinderen bij Leef Kind maak je gratis kennis met de snoezelruimte. Daarna kun je de ruimte voor een (half) uur of dag(deel) huren. Je kunt daarvoor gebruik maken van een 10-rittenkaart. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@leefkind.nl.

Peuter + kleuterparadijs is geopend

Het Integraal Kindcentrum aan de Meestersweg is het thuis van deze locatie. Samen met de kleuters van groep 1 en 2 van de basisschool delen de peuters van het peuterarrangement de gang. Zo kunnen de kinderen veel van elkaar leren en lekker met elkaar spelen. Regelmatig volgt het peuterarrangement de thema’s van de kleuters en andersom. Spel- en leermomenten worden met elkaar verweven. Ook voor voor- en vroegschoolse educatie is je kindje hier op zijn plek. De ruimtes zijn groot en licht: dat maakt ze ideaal voor het peuterarrangement. Er is een eigen ingang vanuit de speelplaats aan de achterkant waardoor de groepen heel erg toegankelijk zijn. Buiten is er een leuk speeltoestel en spelmateriaal dat je kindje uitdaagt.

Het doel van deze opzet is het versterken van doorgaande lijnen en het intensiveren van de samenwerkingen tussen kinderopvang, het basisonderwijs en PSW. Tevens is het Integraal Kindcentrum een onderwerp waar wij als Leef Kind met onze partners en Gemeente Roermond over in gesprek zijn om onze maatschappelijke functie in Swalmen te vergroten.

Wil je meer weten of inschrijven bij het Peuter & Kleuterparadijs? Laat het ons weten via info@leefkind.nl.

We zijn los!

Het afgelopen jaar zijn we hard bezig geweest de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Roerstreek (SKR) en Stichting Kinderopvang Swalmen (SKS) te verstevigen en te professionaliseren op het gebied van management en administratie. Onze pedagogisch medewerkers kunnen zich daardoor maximaal concentreren op hun taak: het begeleiden van jouw kind.

Door samen te gaan, blijven we bij hetzelfde doel: kinderen uit laten groeien tot zelfstandige, mondige mensen die klaar zijn voor de maatschappij van morgen.  De leeftijd tussen 0 en 13 jaar is een belangrijke tijd voor je kind waarin hij of zij de vaardigheden ontwikkelt die bepalend zijn voor de rest van zijn leven. Als zelfversterker stimuleren we bij Leef Kind het zelfbewustzijn van je kind én leren we hem of haar grip te krijgen op zijn eigen emoties en de wereld om ons heen.

Bij deze samenkomst van twee stichtingen en één gezamenlijke visie is een nieuwe website meer dan welkom. Een website die uitstraalt wie we zijn, waar we voor staan en hoe we jou en je kind(eren) het beste kunnen helpen.

Wil jij meer weten of ontdekken waar Leef Kind nog meer voor staat of wat we voor je kunnen betekenen? Deze website geeft antwoord op al je vragen!