Inschrijven PA

Gegevens kind

Gegevens verzorgers

Plaatsingswensen

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Ochtend

Woensdagochtend alleen mogelijk in Herkenbosch en Melick.

Wet Kinderopvang

U valt onder de Wet Kinderopvang / U kunt aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Wij zijn tweeverdieners, studerend, re-integrerend of het betreft een alleenstaande werkende, studerende of re-integrerende ouder. We vallen/ik val onder de WET Kinderopvang. Peuterarrangement 1 (PA1), minimaal 2 dagdelen per week.

Er is sprake van VVE1: peuterarrangement 3WK (PA3WK), 3 dagdelen per week

U valt niet onder de Wet Kinderopvang / U kunt geen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Het betreft niet werkende ouders(s) of alleenverdiener. We vallen/ik val niet onder de WET Kinderopvang en kom in aanmerking voor peuterarrangement 2 (PA2), 2 dagdelen per week.

Er is sprake van VVE1: peuterarrangement 3 (PA3), 3 dagdelen per week

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- en zal per factuur in rekening worden gebracht.

Betaling
De factuur ontvangt u vooraf per email (verzorger 1 is contactpersoon c.q. aanvrager kinderopvangtoeslag). De kosten van 40 weken peuterarrangement worden evenredig verdeeld over 12 maandelijkse facturen. De betaling geschiedt per factuur of doorlopende machtiging. Met het ondertekenen van het machtigingsformulier machtigt u Leef Kind om de maandelijkese ouderbijdrage per automatische incasso van het door u ingevulde rekeningnummer af te schrijven.

Ondertekening

Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst als:

  • het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen
  • Indien van toepassing: VVE indicatie is toegevoegd (peuterarrangement 3 en peuterarrangement 3WK)
  • Indien van toepassing: Inkomensverklaring (IB60 formulier van de belastingdienst) en verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag van betreffende gemeente is toegevoegd (u ontvangt geen kinderopvangtoeslag) PA2 en PA3

U ontvangt hiervan een bevestiging per email.

Ik heb het formulier volledig en naar waarheid ingevuld en de bijbehorende bijlagen toegevoegd.
Ik geef wijzigingen door.
Bij onjuiste informatie wordt onterechte toeslag teruggevorderd.
Ik ga akkoord met het verwerken van de door mij doorgegeven persoonlijke gegevens volgens het Privacybeleid.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, de huisregels en het beleid van Leef Kind.