Inschrijven BSO

Gegevens kind

Gegevens verzorgers

Plaatsingswensen

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Voorschoolse opvang vanaf 7:30
Lunchclub *
Naschoolse opvang tot 13:00
Naschoolse opvang tot 18:00
Voorschoolse opvang vanaf 7:00
Voorschoolse opvang vanaf 7:15
Naschoolse opvang tot 18:15
Naschoolse opvang tot 18:30

Lunchclub is opvang op de BSO in de middagpauze en alleen beschikbaar op basisschool de Achtbaan en de Berensprong. Naast de lunchclub hebben beide basisscholen ook de mogelijkheid over te blijven op de basisschool. Dit kan via ISY geregeld worden.

Minimale afname bij de buitenschoolse opvang is 10 uur per maand.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Ochtend (7:30 - 13:00)
Middag (12:30 - 17:00)
Velengde opvang vanaf 7:00
Velengde opvang vanaf 7:15
Velengde opvang tot 18:15
Velengde opvang tot 18:30

Indien u de hele dag opvang nodig heeft (07:30 - 18:00), dan vinkt u zowel de ochtend als de middag aan.

Minimale afname bij de vakantieopvang is 5,5 uur per maand. Het minimaal aantal uren vakantieopvang komt overeen met een halve dag opvang per vakantieweek. Indien u alleen gebruik maakt van hele dagen vakantieopvang, geldt 10,5 uur per maand als minimale uren per maand.

Vakantie opvang aanvragen via Konnect. Aanvragen worden na goedkeuring extra op de factuur in rekening gebracht. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een contract voor opvang in schoolweken.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- en zal per factuur in rekening worden gebracht.

Betaling
De kosten van 40 weken buitenschoolse opvang cq. 12 weken vakantieopvang worden evenredig verdeeld over 12 maandelijkse facturen. De betaling geschiedt per factuur of doorlopende machtiging. Met het ondertekenen van het machtigingsformulier machtigt u Leef Kind om de maandelijkese ouderbijdrage per automatische incasso van het door u ingevulde rekeningnummer af te schrijven.

Ondertekening

Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst als:

  • het inschrijfgeld voldaan is op rekeningnummer NL61RABO0121406970 t.a.v. Stichting Leef Kind Roerstreek onder vermelding van 'inschrijfgeld BSO en de naam van uw kind'
  • het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen

U ontvangt hiervan een bevestiging per email.

Ik heb het formulier volledig en naar waarheid ingevuld en de bijbehorende bijlagen toegevoegd.
Ik geef wijzigingen door.
Bij onjuiste informatie wordt onterechte toeslag teruggevorderd.
Ik ga akkoord met het verwerken van de door mij doorgegeven persoonlijke gegevens volgens het Privacybeleid.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, de huisregels en het beleid van Leef Kind.