Inschrijven

Gegevens kind

Indien na de geboorte blijkt dat uw kind medische verzorging nodig heeft, wilt u dan s.v.p. contact hierover met ons opnemen.

Gegevens verzorgers

Plaatsingswensen

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Ochtend
Middag
Opvang vanaf 7:00 uur
Opvang vanaf 7:15 uur
Opvang tot 18:15 uur
Opvang tot 18:30 uur

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- en zal per factuur in rekening worden gebracht.

Betaling
De kosten van 40 weken buitenschoolse opvang cq. 12 weken vakantieopvang worden evenredig verdeeld over 12 maandelijkse facturen. De betaling geschiedt per factuur of doorlopende machtiging. Met het ondertekenen van het machtigingsformulier machtigt u Leef Kind om de maandelijkese ouderbijdrage per automatische incasso van het door u ingevulde rekeningnummer af te schrijven.

Ondertekening

Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst als:

  • het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen

U ontvangt hiervan een bevestiging per email.

Ik heb het formulier volledig en naar waarheid ingevuld en de bijbehorende bijlagen toegevoegd.
Ik geef wijzigingen door.
Bij onjuiste informatie wordt onterechte toeslag teruggevorderd.
Ik ga akkoord met het verwerken van de door mij doorgegeven persoonlijke gegevens volgens het Privacybeleid.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, de huisregels en het beleid van Leef Kind.