Samenwerking Boekstart in de Kinderopvang

Onderzoek bewijst: voorlezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. Dit is de basis voor goed kunnen leren straks op de basisschool. Om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang, is het programma BoekStart in de kinderopvang ontwikkeld.

Een aantal pedagogische medewerkers van Kinderopvang Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren en Leef Kind worden door de boekstartcoaches van de Bibliotheek Bibliorura opgeleid tot voorleescoördinator. Ze leren hoe ze samen met collega’s een aantrekkelijke leesomgeving kunnen creëren, hoe ze ouders kunnen betrekken en ze stellen een voorleesplan op. Met BoekStart in de kinderopvang krijgt voorlezen een vaste plek in het dagelijks leven van kinderen en ontwikkelen ze een voorsprong waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, kunnen ouders hun kind gratis bij de bieb laten inschrijven. Ze ontvangen niet alleen het BoekStartkoffertje met daarin twee voorleesboekjes, maar hebben ook altijd toegang tot de leukste boeken.